Seminari TPDv A Muscles de Gegants

Funcionament del seminari

En el cas concret del seminari de València, el treball el realitzem constituint-nos com una Comunitat d'Aprenentatge, en la que totes i tots participem per a la transformació social i educativa en un espai de diàleg igualitari.

Què és la Tertúlia Pedagògica Dialògica?

Equips de persones diverses implicades a l'educació (professorat, orientadors i orientadores, estudiants, etc.) llegeixen conjuntament, llibres i articles de les fonts originals que transmeten les bases teòriques i científiques avalades per la comunitat científica internacional. A través de la tertúlia, basant-se en els set principis de l'aprenentatge dialògic, es construeix el coneixement de forma col·lectiva.

Què són les Comissions Mixtes?

Són equips mixtes de treball que integren la diversitat de perfils de la comunitat educativa. La finalitat és complir els somnis proposats a l'assemblea de cadascun dels seminaris. Es fomenta la comprensió de la lectura de texts científics (autors i articles en revistes indexades) relacionats amb la temàtica del treball de la comissió.

Casdascun dels seminaris s'acompanya de l'assessorament de la figura de la persona coordinadora.

Les comissions  del seminari en el present curs són:

  • Actuacions Educativas d'Èxit i Educació Infantil
  • Violència 0
  • Avaluació de resultats en els centres escolars
  • Formació dialògica del professorat
  • Lideratge dialògic i atractiu
  • Prevenció de la violènci en l'alumnat amb NEE
  • Inclusió Educativa i Alumnat amb NEE
  • Orientació Educativa Dialògica
  • Participació Educativa de la Comunitat - Projecte Socio-comunitari de transformació educativa i social a través de les CdA
  • Actuacions Educatives d'Èxito i Educació Física