Seminari TPDv A Muscles de Gegants

Segona sessió del seminari

El proper dissabte, 18 de novembre, ens tornem a trobar per a seguir amb el treball somniat fa un parell de setmanes. Gracies a totes i tots per l’esforç d’aquest mes que iniciem amb molta força amb dues sessions en el mateix mes.

El lloc de realització per a aquesta sessió, i per a les següents, serà l’IES Jordi de Sant Jordi. En l’apartat de Seu podreu trobar totes les indicacions per saber com aplegar.

Respecte a la sessió d’aquest dissabte, l’estructura serà la següent:

9h a 10h. Working Breakfast

Jose Cantó i Esther Roca, les persones coordinadores del seminari, estaran a la vostra disposició a la cafeteria de l’institut per atendre dubtes, sugerències, etc. sobre el funcionament del seminari. Es podrà explicar i comentar algunes de les dinàmiques del mateix a les persones incorporades aquest any, comentar amb les persones que no pugueren participar el primer dissabte les comissions en funcionament, o parlar de dubtes, inquietuds i somnis! Tot en un ambient de treball informal.

Si fora possible, també seria recomanable que al menys una persona de cada comissió, de les que vareu estar a la primera sessió, vinguereu al working breakfast per poder transmetre les reflexions elaborades i així emmarcar el treball de la comissió.

10h a 11.30h Tertúlia Pedagògica

En aquesta sessió llegirem els capítols 4, 5, 6 i 7 del llibre “En busca de la memoria”. Recordeu que al menys s’ha de llegir algun dels capítols indicats.

11.30h Descans

12h Treball per comissions

La coordinació del seminari passara per les diferents comissions per a ajudar a definir el treball.

En aquesta sessió podrem centrear el treball en l’estructuració dels somnis, l’elecció de les persones coordinadora/secretària/moderadora. A més, podrem començar amb el disseny del pla de treball i l’elecció del “producte” a presentar en el “mini-congrés” de juny.

Les comissions que pel moment, en primera instància, estan previstes per a aquest curs són:

 1. Actuaciones Educativas de Éxito y Educación Infantil
 2. Violencia 0
 3. tertulias dialógicas
 4. Evaluación de resultados en los centros escolares
 5. Formación dialógica del profesorado
 6. Liderazgo dialógico y atractivo
 7. Prevención de la violencia en el alumnado con NEE
 8. Inclusión Educativa y Alumnado con NEE
 9. Orientación Educativa Dialógica
 10. Participación Educativa de la Comunidad – Proyecto Socio-comunitario de transformación educativa y social a través de las Comunidades de Aprendizaje
 11. Tertulias musicales (si surgiera gente para realizar el equipo)
 12. Actuaciones Educativas de Éxito y Educación Física

Si alguna persona no vinguera a aquesta sessió, per favor que comunique a la coordinació en quina comissió vol participar en futures reunions.

Ens vem dissabte!